Arbeidsrecht

De dienstverlening door een arbeidsrecht advocaat kan voor zowel een werkgever als voor een werknemer zeer profijtelijk zijn. Onze advocaten in Breda verlenen onze diensten dan ook zowel aan werkgevers als aan werknemers. Onze sectie arbeidsrecht is dé specialistische vraagbaak: professioneel en servicegericht.

Kosteloos advies arbeidsrecht/ontslagrecht

WB advocaten heeft een gratis e-mailservice voor werkgever en werknemer. Per e-mail kunt u arbeidsrechtelijke vragen stellen aan onze arbeidsrecht advocaten zonder dat aan de beantwoording daarvan kosten zijn verbonden. Mocht de gestelde vraag zich niet lenen voor gratis beantwoording door een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht dan wordt dit vooraf met u gecommuniceerd. Beantwoording via e-mail gaat vaak sneller en efficiënter, u kunt desgewenst ook uw telefoonnummer vermelden. Als specialist in ontslag en arbeidsrecht staan wij u graag te woord.

Gratis eerste gesprek met uw advocaat arbeidsrecht

Geeft u de voorkeur aan een gesprek met een arbeidsrecht advocaat dan kunt u een afspraak maken. Aan een eerste kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten zijn geen kosten verbonden. De bedoeling van een dergelijk gesprek is het in kaart brengen van de problematiek en het bekijken of er mogelijkheden zijn om de gerezen problemen op te lossen. Tevens bespreekt de advocaat de kosten indien u ons opdraagt om uw belangen te behartigen.
Nadere oriëntatie op het ontslagrecht

Indien u zich nader wilt oriënteren op het ontslagrecht dan raden wij u aan om eerst kennis te nemen van de basale uitleg waarin het ontslagsysteem in ‘gewoon Nederlands’ wordt uitgelegd zoals die is opgenomen in de volgende link: “ontslagrecht, basis uitleg in begrijpelijk Nederlands”. Voor een verdergaande verdieping in het ontslagrecht verwijzen wij u naar: “uitleg van het ontslagrecht“. Arbeidsrecht advocaten over ontslagrechtvergoeding. Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht. Elke advocaat geeft u graag persoonlijk advies. Neem contact op voor meer informatie.