Echtscheiding

Op ons advocatenkantoor houden we ons veelvuldig bezig met het personen- en familierecht. Wij hebben binnen dit rechtsgebied als echtscheiding advocaat dan ook uitgebreide kennis en ervaring opgedaan. Een herkenbaar onderdeel van het personen- en familierecht is de echtscheiding. Onze advocaten zijn met recht specialist in echtscheidingen. Voor meer informatie over onze dienstverlening als gespecialiseerde advocaten in echtscheiding, verwijzen we naar het kopje echtscheiding en scheidingsbemiddeling.

Het personen- en familierecht omvat nog zoveel meer dan enkel echtscheidingen, denk aan:

  • De naam van u en uw kinderen, die soms gewijzigd moet worden.
  • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap, met al haar rechten en plichten. Zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden.
  • Verbreking van samenwoning indien geen sprake is van een huwelijk. De regels zijn dan soms anders dan bij gehuwden.
  • Afstamming. Het juridisch vaderschap en de erkenning van minderjarigen.
  • Adoptie, zowel van buitenlandse als binnenlandse kinderen. Ook stiefouderadoptie.
  • Het gezag over minderjarige kinderen, dat bij één of beide ouders rust maar soms (tijdelijk) wordt overgenomen door derden. Denk dan aan Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of zelfs ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Ingrijpende gebeurtenissen waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg betrokken zijn. Momenten waar u misschien liever niet alleen voor staat.
  • Het recht op omgang en informatie tussen ouders en hun kinderen.
  • Alimentatie c.q. levensonderhoud voor ex-partners en kinderen. Niet alleen van belang bij (echt)scheiding, maar ook daarna nog vaak van groot belang. Omstandigheden wijzigen immers voortdurend, een reden waarom uw alimentatie mogelijk moet worden aangepast.
  • Curatele, mentorschap en onderbewindstelling van meerderjarigen.

Voordat u gaat scheiden
Als u overweegt te gaan scheiden, komt er veel op u af. U heeft waarschijnlijk veel vragen. Kan ik in het huidige huis blijven wonen? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe ziet mijn financiële toekomst eruit? Hoe zit het met alimentatie? En met mijn pensioen? Stuk voor stuk belangrijke vragen, waarover wij graag met u van gedachten wisselen. Misschien hangt uw beslissing om te gaan scheiden nog wel af van de beantwoording van deze vragen. Wij adviseren u graag.

Een scheiding in overleg: bemiddeling ofwel mediation
Scheiden is een emotioneel proces. Respect voor elkaar (-s standpunt) hebben is juist in dat proces een belangrijk uitgangspunt. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar tijdens de scheidingsbemiddeling wordt daar veel aandacht aan besteed. Ook de gelijkwaardigheid van beide partijen wordt door de bemiddelaar streng bewaakt. Door de manier waarop partijen tijdens de bemiddeling met elkaar omgaan en inzicht krijgen in elkaars gedragingen, kunnen vaak langdurige en kostbare procedures in de toekomst voorkomen worden.

Ook wanneer u denkt dat bemiddeling in uw situatie geen kans van slagen heeft, is het informeren naar de mogelijkheden vaak zinvol. Voor iedereen die bereid is, juist in de moeilijke periode van de echtscheiding, met elkaar te blijven overleggen, biedt scheiding via scheidingsbemiddeling mogelijkheden. U houdt zelf de regie over uw nieuwe toekomst, er is veelal geen ruzie en u creëert draagvlak voor de nakoming van de afspraken. Zeker wanneer er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn heeft bemiddeling de voorkeur. Immers, u blijft gedurende uw hele leven samen ouders van uw kinderen; uw kinderen hebben er belang bij dat u samen blijft overleggen over de invulling van het gezamenlijk gezag na de echtscheiding.

De afspraken worden vastgelegd in een convenant. De rechter zal de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken en daarbij de afspraken in beginsel honoreren. Er is dan maar één advocaat bij uw scheiding betrokken in plaats van twee. Dat scheelt natuurlijk ook in de kosten.

Een (echt)scheidingsprocedure
Helaas komt het vaak voor dat partners op het moment van scheiding niet meer samen kunnen praten over de afwikkeling van hun relatie. Dan is een procedure veelal niet te voorkomen en zullen twee advocaten nodig zijn. Ook dan bent u bij ons in goede handen. Wij zullen samen met u uw verzoek tot echtscheiding aan de rechter voorleggen en daarbij uw belangen zo goed mogelijk naar voren brengen.

Een echtscheidingsprocedure duurt vaak enkele maanden. Als de rechter de scheiding heeft uitgesproken, dan moet de vraag worden besproken of een van de partijen daartegen in hoger beroep wil gaan. Als dat niet zo is, dan kan de scheidingsbeschikking versneld worden ingeschreven bij de gemeente. Dat regelen wij natuurlijk ook voor u. Pas na deze inschrijving bent u formeel gescheiden.

Als een van de partijen wel in hoger beroep wil tegen de uitspraak van de rechter, dan duurt het nog maanden voordat de scheiding definitief is.

Juist omdat het soms wat langer duurt voordat de scheiding definitief is, kan het nodig zijn om daaraan voorafgaand al over bepaalde onderwerpen een tijdelijke beslissing van de rechter te hebben. Bijvoorbeeld over de vraag wie tijdens de scheidingsprocedure in het woonhuis mag blijven wonen of wie voor de kinderen zorgt. Of er al alimentatie moet worden betaald, enz. Een dergelijk tijdelijk oordeel is mogelijk en vaak al op korte termijn. Zo ontstaat al wat rust en duidelijkheid voor u.

Echtscheidingsadvocaten

Wenst u rechtsbijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheiding of één van de familierecht onderwerpen? Dan staan wij u graag terzijde, zowel voor vakkundig advies als voor een procedure of bemiddeling. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze manier van werken.Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek besteden wij daar veel aandacht aan. De echtscheidingsadvocaten brengen dan samen met u uw situatie en (rechts)vraag in beeld. De helft van de duur van het eerste gesprek brengen wij niet in rekening. Zo kunt u vrijblijvend zien wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. In het gesprek leggen wij u ook graag de diverse mogelijkheden van vergoeding van onze rechtsbijstandskosten uit. Er is meer mogelijk dan u denkt. Neem per e-mail contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.