Specialisaties

Advocaat
Een advocaat kan zijn werkterrein breed nemen door vrijwel alle zaken te behartigen. Er zijn tientallen rechtsterreinen waarin een advocaat werkzaam kan zijn. Probleem is dat een advocaat zich nooit alle rechtsterreinen eigen kan maken, laat staan bijhouden. Dat betekent dat hoe breder het werkterrein is van een advocaat hoe minder hij kennis hij heeft van specifieke rechtsgebieden. Rechtsgebieden raken echter elkander zodat know how in het ene rechtgebied vaak bijdraagt in de afwikkeling van een juridische kwestie op een ander rechtsgebied. Een advocaat die kan werken op een afgebakend rechtsterrein en zich ondersteund weet door collega’s die zonodig bijspringen zodra hun werkterrein in beeld komt is dan ook de meest ideale setting. WB Advocaten hebben sedert 1980 een beperkt aantal specialisaties doorgevoerd waarbinnen secties zijn gevormd aangestuurd door een advocaat-specialist en welke secties elkander ondersteuning bieden. Een moderne wijze van advocatuur bedrijven om tot optimale resultaten te komen.

WB advocaten onderscheiden zich doordat iedere advocaat die aan WB verbonden is, een specialisatieopleiding heeft gevolgd of werkzaam is binnen een sectie die op basis van een bepaald specialisme wordt aangestuurd. Van belang daarbij is dat naast de specialisering ook de permanente opleiding binnen de onderscheiden disciplines een hoofdrol speelt om als individuele advocaat op het hoogste niveau advocatuur te kunnen bedrijven. WB advocaten staat voor een perfecte mix van specialisme ervaring en talent.

Ontslag
Ontslag krijgen of ontslag nemen, ontslag geven of ontslag pareren. Het zijn de hoofditems van het arbeidsrecht. Een van de specialismen die reeds vanaf de oprichting van WB Advocaten in 1982 de volle aandacht kreeg. In de achterliggende decennia is gewerkt aan de opbouw van een arbeidsrechtsectie die zich met recht afficheert als een sectie gebaseerd op super-specialisatie. Dat het begrip ontslag in dit vakgebied centraal staat mag duidelijk zijn. Voor diegenen die zich willen verdiepen in de materie van het ontslag, is op deze site een uitvoerige beschrijving van het ontslagrecht terug te vinden. Tevens kunt u via deze site gebruik maken van onze mail-service waarbij u aan de sectie arbeidsrecht uw vragen kunt stellen aan een jurist arbeidsrecht over ontslag of alle andere onderwerpen die behoren tot het terrein van het arbeidsrecht en welke vragen gratis en zonder dat daar enige verplichting aan gekoppeld is, worden beantwoord. Leest u verder op onze site onder “Arbeidsrecht/Ontslagrecht”.

Letselschade
Letselschade is het onderwerp dat de afdeling aansprakelijkheidsrecht grotendeels beheerst. Een specialisatie die zijn verdere uitbouw kreeg met de oprichting van het Buro Letselschade in 1996. Buro Letselschade geeft binnen WB Advocaten professionele ondersteuning aan de sectie aansprakelijkheidsrecht die met specialistische juridische kennis de belangen behartigt van de slachtoffers van fouten van anderen. Van verkeersslachtoffers tot slachtoffers van medische missers. Kortom, iedereen die geconfronteerd is geworden met letselschade door handelen van anderen is bij WB Advocaten aan het juiste adres. Voor nadere informatie kunt u terecht op de pagina “Letselschade”.

Familierecht
Een echtscheiding kan iedereen overkomen. WB Advocaten hebben een sectie familierecht die door specialisatie niet enkel de standaard-echtscheiding tot een goede afwikkeling brengt maar ook op een goed verantwoorde wijze de belangen weet te behartigen van de ondernemer ten aanzien van de meer ingewikkelde vermogensposities die aan de orde komen bij echtscheiding. Het is maar een voorbeeld waarbij de know how van onze sectie Familierecht de cliënt garanderen dat zijn of haar belangen optimaal worden behartigd. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de pagina “Personen- en Familierecht”.

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht is een aparte tak van sport die sinds 1990 bij WB advocaten tot volle wasdom is gekomen met het aantrekken van Mr. Visser die sedertdien de centrale spil is in onze sectie ondernemingsrecht. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij naar de pagina “ondernemingsrecht”

Faillissement, financiering, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid
Het faillissement wordt wel de lakmoesproef van ons recht genoemd. En terecht! Immers juist in situaties waarin niet iedere schuldeiser of aandeelhouder voldaan kan worden spant het er om of uw vordering wèl betaald wordt. Het is zaak om tijdig uw zaken goed geregeld te hebben. Ons teams kent de do’s en de dont’s. Wij kunnen u helpen voorrang van uw vordering te verzekeren middels pandrechten of hypotheekrechten, maar soms ook op verrassende andere wijzen. De advocaten van WB hebben daar ruime ervaring in. Een aantal van hen treedt ook met regelmaat op als curator en weet dus ook wat vanuit dat perspectief van belang is. Dat is van grote waarde indien u onverhoopt met een faillissement wordt geconfronteerd.